Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, η Institute of Life – ΙΑΣΩ καλωσορίζει τον
Μαιευτήρα – Χειρουργό Γυναικολόγο με ειδίκευση στην Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή, Κώστα Δημητρόπουλο, ο οποίος πλέον θα αποτελεί αναπόσπαστο
μέλος της ομάδας μας.

Η εξειδίκευσή του στην Εξωσωματική γονιμοποίηση και την Ενδοσκοπική
χειρουργική, καθώς και η 25ετής και πλέον ενασχόληση του με την
Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, τον καθιστούν έναν από τους πλέον καταξιωμένους
επιστήμονες στον χώρο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Η ιατρική ομάδα του Institute of Life - ΙΑΣΩ

Η ιατρική ομάδα του Institute of Life – ΙΑΣΩ

Ο Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος εξειδικεύτηκε στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
στις Η.Π.Α. και εν συνεχεία στην Ελλάδα και προσφέρει τις υπηρεσίες του ως
ειδικός υπογονιμότητας από το 1995. Κατά την πολυετή κλινική δράση του έχει
πραγματοποιήσει περισσότερους από 5000 κύκλους Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
έως σήμερα, βοηθώντας πολλά υπογόνιμα ζευγάρια να πραγματοποιήσουν το όνειρό
τους.